Vorbrich, R. (2021). Strefa kontaktu, czyli interaktywne relacje antropologa w terenie. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 167–181. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.11