Rakowski, T. (2021). Teren, wspólnota, etyka: w poszukiwaniu „właściwej” drogi w terenowych badaniach antropologicznych . Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 253–264. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.15