Pietrowiak, S. (2021). Niematerialny świat Dul-dul at. O procesie zanurzania w świat Innych, o relacjach, ludziach i innych bytach . Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 265–285. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.16