Kłosek, E. (2021). W poszukiwaniu Bukowińczyków wśród społeczności polonijnej Brazylii. Kilka refleksji z badań w stanach Santa Catarina i Parana. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 325–344. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.19