Beszterda, R. (2021). Śladami pierwszych misjonarzy protestanckich w Himalajach. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 345–362. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.20