Mokrzan, M. . (2022). Etnografia afektywnych poruszeń: coaching i neoliberalna psyche. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (8), 133–147. https://doi.org/10.26881/etno.2022.8.06