Masalon, Monika, Aleksandra Kulińska, i Sylwia Bruna. 2018. „Teren uzmysłowiony”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 4 (listopad):213-19. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.18.011.11170.