Rogalski, Filip. 2017. „Niespecyficzne Duchy, Przewrotne opowieści – Budowanie wyobrażeń Na Temat osób Nie-Ludzkich W Narracjach Ludu Arabela (Amazonia peruwiańska)”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 3 (grudzień):87–118. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.17.004.9240.