Szmyt, Zbigniew. 2021. „Post-Socialist Animism: Personhood, Necro-Personas and Public past in Inner Asia”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 6 (sierpień):185–204. https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.09.