Buliński, Tarzycjusz, i Mariusz Kairski. 2021. „A Brief History of Amazonian Research in Polish Anthropology”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 6 (sierpień):205–216. https://doi.org/10.26881/etno.2020.6.10.