Posern-Zieliński, Aleksander. 2021. „Laudacja wygłoszona Podczas Ceremonii wręczenia Księdzu Profesorowi Wojciechowi Bębnowi Nagrody Im. Benedykta Polaka ”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 7 (grudzień):25–32. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.02.