Pietrowiak, Kamil. (2021) 2023. „Relacja, zobowiązanie, współpraca. Założenia I Wyzwania Badań Etnograficznych wśród osób Niewidomych”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 7 (październik):99–110. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.07.