Rakowski, Tomasz. 2021. „Teren, wspólnota, Etyka: W Poszukiwaniu «właściwej» Drogi W Terenowych Badaniach Antropologicznych”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 7 (grudzień):253–264. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.15.