Masalon, M. ., Kulińska, A. . i Bruna, S. . (2018) „Teren uzmysłowiony”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (4), s. 213–219. doi: 10.4467/254395379EPT.18.011.11170.