Filip, M. (2019) „Sami swoi? Refleksje metodologiczne o antropologii u siebie”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (5), s. 173–193. doi: 10.26881/etno.2019.5.08.