Kaczmarek, Łukasz (2016) „Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamościowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (2), s. 123–136. doi: 10.4467/254395379EPT.16.006.6485.