Buliński, T. i Kairski, M. (2017) „Polskie badania antropologiczne w Amazonii”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (3), s. 7–17. doi: 10.4467/254395379EPT.17.001.9237.