Rogalski, F. (2017) „Niespecyficzne duchy, przewrotne opowieści – budowanie wyobrażeń na temat osób nie-ludzkich w narracjach ludu Arabela (Amazonia peruwiańska)”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (3), s. 87–118. doi: 10.4467/254395379EPT.17.004.9240.