Golińska, B. (2017) „Some Remarks on the Studies of the Amazonian Prehistory”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (3), s. 259–273. doi: 10.4467/254395379EPT.17.011.9247.