Żerkowski, M. . (2021) „A. Irving Hallowell’s research on the Ojibwe animism”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (6), s. 21–48. doi: 10.26881/etno.2020.6.03.