Pietrowiak, S. (2021) „Bride kidnapping in Northern Kyrgyzstan as the initial stage of subjectivity-forming process Bride kidnapping in Northern”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (6), s. 155–184. doi: 10.26881/etno.2020.6.08.