Buliński, T. i Kairski, M. (2021) „A brief history of Amazonian research in Polish anthropology”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (6), s. 205–216. doi: 10.26881/etno.2020.6.10.