Mroczkowska, J. . (2020) „Jedzenie regionalne, lokalne czy «swoje» – tożsamościowy wymiar praktyk jedzeniowych na Podlasiu”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (6), s. 219–239. doi: 10.26881/etno.2020.6.11.