Posern-Zieliński, A. (2021) „Laudacja wygłoszona podczas ceremonii wręczenia Księdzu Profesorowi Wojciechowi Bębnowi Nagrody im. Benedykta Polaka ”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), s. 25–32. doi: 10.26881/etno.2021.7.02.