Kairski, M. (2021) „Poznawać, wierzyć, kochać. O Wojciechu Bębnie i jego wielu światach”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), s. 33–42. doi: 10.26881/etno.2021.7.03.