Ząbek, M. (2021) „Spowiedź antropologiczna. Z notatek PRL-owskiego etnografa – o niektórych kontekstach badań terenowych w Sudanie”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), s. 71–97. doi: 10.26881/etno.2021.7.06.