Pietrowiak, K. (2023) „Relacja, zobowiązanie, współpraca. Założenia i wyzwania badań etnograficznych wśród osób niewidomych”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), s. 99–110. doi: 10.26881/etno.2021.7.07.