Zowczak, M. . (2021) „Obrazki z terenu albo oniryczne reminiscencje Laboratoriów etnograficznych ”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), s. 151–164. doi: 10.26881/etno.2021.7.10.