Rakowski, T. (2021) „Teren, wspólnota, etyka: w poszukiwaniu «właściwej» drogi w terenowych badaniach antropologicznych ”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), s. 253–264. doi: 10.26881/etno.2021.7.15.