Kłosek, E. (2021) „W poszukiwaniu Bukowińczyków wśród społeczności polonijnej Brazylii. Kilka refleksji z badań w stanach Santa Catarina i Parana”, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), s. 325–344. doi: 10.26881/etno.2021.7.19.