[1]
F. Rogalski, „Niespecyficzne duchy, przewrotne opowieści – budowanie wyobrażeń na temat osób nie-ludzkich w narracjach ludu Arabela (Amazonia peruwiańska)”, etnografia, nr 3, s. 87–118, grudz. 2017.