Masalon, Monika, i in. „Teren uzmysłowiony”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 4, listopad 2018, s. 213-9, doi:10.4467/254395379EPT.18.011.11170.