Rogalski, F. „Niespecyficzne Duchy, Przewrotne opowieści – Budowanie wyobrażeń Na Temat osób Nie-Ludzkich W Narracjach Ludu Arabela (Amazonia peruwiańska)”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 3, grudzień 2017, s. 87–118, doi:10.4467/254395379EPT.17.004.9240.