Golińska, B. „Some Remarks on the Studies of the Amazonian Prehistory”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 3, grudzień 2017, s. 259–273, doi:10.4467/254395379EPT.17.011.9247.