Pietrowiak, S. „Bride Kidnapping in Northern Kyrgyzstan As the Initial Stage of Subjectivity-Forming Process Bride Kidnapping in Northern”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 6, sierpień 2021, s. 155–184, doi:10.26881/etno.2020.6.08.