Szmyt, Z. „Post-Socialist Animism: Personhood, Necro-Personas and Public past in Inner Asia”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 6, sierpień 2021, s. 185–204, doi:10.26881/etno.2020.6.09.