Posern-Zieliński, A. „Laudacja wygłoszona Podczas Ceremonii wręczenia Księdzu Profesorowi Wojciechowi Bębnowi Nagrody Im. Benedykta Polaka”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 7, grudzień 2021, s. 25–32, doi:10.26881/etno.2021.7.02.