Pietrowiak, Kamil. „Relacja, zobowiązanie, współpraca. Założenia I Wyzwania Badań Etnograficznych wśród osób Niewidomych”. 2021. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 7, październik 2023, s. 99–110, doi:10.26881/etno.2021.7.07.