Rakowski, T. „Teren, wspólnota, Etyka: W Poszukiwaniu «właściwej» Drogi W Terenowych Badaniach Antropologicznych”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, nr 7, grudzień 2021, s. 253–264, doi:10.26881/etno.2021.7.15.