[1]
Bień-Kacała, A. 2018. Równość czy hierarchiczność? Kilka słów o wartościach w państwie, prawie i społeczeństwie. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 17–29.