[1]
Jaskiernia, J. 2018. Kultura prawna i kultura polityczna w procesie stanowienia i stosowania Konstytucji RP. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 31–46.