[1]
Suchocka, H. 2018. Aktualność wartości chronionych przez Konstytucję z 1997 r. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 49–62.