[1]
Zajadło, J. 2018. Hostile constitutional interpretation. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 63–69.