[1]
Lis-Staranowicz, D. i Wojciechowicz, J. 2018. Stosowanie Konstytucji RP przez sądy na przykładzie art. 25 ust. 1b Ustawy o emeryturach i rentach. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 73–84.