[1]
Ławniczak, A. 2018. Rodzima demokracja konstytucyjno-parlamentarna na aktualnym etapie rozwoju. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 85–95.