[1]
Mojak, R. 2018. Geneza, prawnoustrojowe zasady i prawne procedury tworzenia i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 97–135.