[1]
Wójtowicz, K. 2018. Prawne aspekty działania europejskich partii politycznych. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 139–147.