[1]
Balwicka-Szczyrba, M. i Sylwestrzak, A. 2018. Instytucja ubezwłasnowolnienia w perspektywie unormowań Konstytucji RP oraz konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 151–167.