[1]
Florczak-Wątor, M. 2018. Obowiązek ochrony beneficjentów prawa do mieszkania jako „innego prawa majątkowego” w rozumieniu art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 169–184.