[1]
Gajda, A. 2018. Rozwiązania przyjęte w ustawie prawo o ruchu drogowym jako przykład działań wyrównawczych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Gdańskie Studia Prawnicze. 4(40)/2018 (lis. 2018), 185–192.